Krstné mená

Zadajte krstné meno alebo jeho časť, alebo prejdite na kalendár mien.

 Hľadať meno:


muži / ženy   muži   ženy

Herbert

Chlapčenské krstné meno.
Meno uznané v matrike na Slovensku, vedené v rozšírenom kalendári.
Meniny oslavuje 10.12.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popisHerbert

Chlapčenské krstné meno.
Meno vedené v českom kalendári.
Meniny oslavuje 16.3.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popisHerbert

Chlapčenské krstné meno.
Meno vedené vo francúzskom kalendári.
Meniny oslavuje 20.3.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popisHerbert

Chlapčenské krstné meno.
Meno vedené vo švédskom kalendári.
Meniny oslavuje 16.3.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popisHerbert

Chlapčenské krstné meno.
Meno vedené v kalendári Chorvátska.
Meniny oslavuje 20.3.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popisHerbert

Chlapčenské krstné meno.
Meno vedené v kalendári Estónska.
Meniny oslavuje 16.3.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popisHerbert

Chlapčenské krstné meno.
Meno vedené v kalendári Spojených štátov amerických (USA).
Meniny oslavuje 10.8.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popisHerberts


Meno vedené v kalendári Lotyšska.
Meniny oslavuje 17.5.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popishore