Krstné mená

Zadajte krstné meno alebo jeho časť, alebo prejdite na kalendár mien.

 Hľadať meno:


muži / ženy   muži   ženy

Helma


Meno vedené v kalendári Estónska.
Meniny oslavuje 7.5.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popisHelma


Meno vedené v kalendári Lotyšska.
Meniny oslavuje 7.11.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popisHelmar


Meno vedené v kalendári Estónska.
Meniny oslavuje 20.11.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popisHelmars


Meno vedené v kalendári Lotyšska.
Meniny oslavuje 27.12.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popishore