Krstné mená

Zadajte krstné meno alebo jeho časť, alebo prejdite na kalendár mien.

 Hľadať meno:


muži / ženy   muži   ženy

Gints


Meno vedené v kalendári Lotyšska.
Meniny oslavuje 3.5.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popisGints


Meno vedené v kalendári Lotyšska.
Meniny oslavuje 21.10.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popishore