Krstné mená

Zadajte krstné meno alebo jeho časť, alebo prejdite na kalendár mien.

 Hľadať meno:


muži / ženy   muži   ženy

Gaj


Meno vedené v kalendári Chorvátska.
Meniny oslavuje 27.9.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popisGaja

Dievčenské krstné meno.
Meno uznané v matrike na Slovensku, vedené v rozšírenom kalendári.
Meniny oslavuje 24.12.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popisGaja

Dievčenské krstné meno.
Meno vedené v kalendári Litvy.
Meniny oslavuje 29.12.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popisGajana

Dievčenské krstné meno.
Meno uznané v matrike na Slovensku, vedené v rozšírenom kalendári.
Meniny oslavuje 24.12.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popishore