Krstné mená

Zadajte krstné meno alebo jeho časť, alebo prejdite na kalendár mien.

 Hľadať meno:


muži / ženy   muži   ženy

Gaivile


Meno vedené v kalendári Litvy.
Meniny oslavuje 24.1.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popisGaivile


Meno vedené v kalendári Litvy.
Meniny oslavuje 8.10.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popishore