Krstné mená

Zadajte krstné meno alebo jeho časť, alebo prejdite na kalendár mien.

 Hľadať meno:


muži / ženy   muži   ženy

Estela


Meno vedené v španielskom kalendári.
Meniny oslavuje 11.5.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popisEstela


Meno vedené v španielskom kalendári.
Meniny oslavuje 30.5.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popisEstela


Meno vedené v španielskom kalendári.
Meniny oslavuje 3.5.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popisEstela


Meno vedené v kalendári Litvy.
Meniny oslavuje 9.11.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popishore