Krstné mená

Zadajte krstné meno alebo jeho časť, alebo prejdite na kalendár mien.

 Hľadať meno:


muži / ženy   muži   ženy

Erla


Meno vedené v kalendári Estónska.
Meniny oslavuje 4.11.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popisErland


Meno vedené vo švédskom kalendári.
Meniny oslavuje 8.1.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popisErland


Meno vedené v nórskom kalendári.
Meniny oslavuje 14.6.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popisErland


Meno vedené v kalendári Estónska.
Meniny oslavuje 20.7.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popishore