Krstné mená

Zadajte krstné meno alebo jeho časť, alebo prejdite na kalendár mien.

 Hľadať meno:


muži / ženy   muži   ženy

Emilija


Meno vedené v kalendári Chorvátska.
Meniny oslavuje 19.9.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popisEmilija


Meno vedené v kalendári Litvy.
Meniny oslavuje 30.6.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popisEmilija


Meno vedené v kalendári Lotyšska.
Meniny oslavuje 22.5.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popisEmilijan


Meno vedené v kalendári Chorvátska.
Meniny oslavuje 10.3.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popisEmilijana


Meno vedené v kalendári Chorvátska.
Meniny oslavuje 5.1.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popishore