Krstné mená

Zadajte krstné meno alebo jeho časť, alebo prejdite na kalendár mien.

 Hľadať meno:


muži / ženy   muži   ženy

Egle


Meno vedené v kalendári Talianska.
Meniny oslavuje 8.5.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popisEgle


Meno vedené v kalendári Estónska.
Meniny oslavuje 3.3.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popisEgle


Meno vedené v kalendári Litvy.
Meniny oslavuje 4.4.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popishore