Krstné mená

Zadajte krstné meno alebo jeho časť, alebo prejdite na kalendár mien.

 Hľadať meno:


muži / ženy   muži   ženy

Egid

Chlapčenské krstné meno.
Meno uznané v matrike na Slovensku, vedené v rozšírenom kalendári.
Meniny oslavuje 1.9.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popisEgidije


Meno vedené v kalendári Chorvátska.
Meniny oslavuje 1.9.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popisEgidijus


Meno vedené v kalendári Litvy.
Meniny oslavuje 1.9.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popisEgidio


Meno vedené v španielskom kalendári.
Meniny oslavuje 1.9.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popisEgídius

Chlapčenské krstné meno.
Meno uznané v matrike na Slovensku, vedené v rozšírenom kalendári.
Meniny oslavuje 1.9.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popishore