Krstné mená

Zadajte krstné meno alebo jeho časť, alebo prejdite na kalendár mien.

 Hľadať meno:


muži / ženy   muži   ženy

Dziedra


Meno vedené v kalendári Lotyšska.
Meniny oslavuje 22.3.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popisDziedra


Meno vedené v kalendári Lotyšska.
Meniny oslavuje 8.4.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popishore