Krstné mená

Zadajte krstné meno alebo jeho časť, alebo prejdite na kalendár mien.

 Hľadať meno:


muži / ženy   muži   ženy

Drahotín

Chlapčenské krstné meno.
Meno uznané v matrike na Slovensku, vedené v rozšírenom kalendári.
Meniny oslavuje 14.9.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popisDrahotína

Dievčenské krstné meno.
Meno uznané v matrike na Slovensku, vedené v rozšírenom kalendári.
Meniny oslavuje 27.2.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popishore