Krstné mená

Zadajte krstné meno alebo jeho časť, alebo prejdite na kalendár mien.

 Hľadať meno:


muži / ženy   muži   ženy

Domante


Meno vedené v kalendári Litvy.
Meniny oslavuje 15.10.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popisDomante


Meno vedené v kalendári Litvy.
Meniny oslavuje 8.11.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popishore