Krstné mená

Zadajte krstné meno alebo jeho časť, alebo prejdite na kalendár mien.

 Hľadať meno:


muži / ženy   muži   ženy

Dionizije


Meno vedené v kalendári Chorvátska.
Meniny oslavuje 9.10.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popisDionizije


Meno vedené v kalendári Chorvátska.
Meniny oslavuje 19.4.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popishore