Krstné mená

Zadajte krstné meno alebo jeho časť, alebo prejdite na kalendár mien.

 Hľadať meno:


muži / ženy   muži   ženy

Dionýz

Chlapčenské krstné meno.
Meno vedené v slovenskom kalendári.
Meniny oslavuje 9.10.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popisDionyzas


Meno vedené v kalendári Litvy.
Meniny oslavuje 8.4.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popisDionyzas


Meno vedené v kalendári Litvy.
Meniny oslavuje 9.10.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popisDionýzia

Dievčenské krstné meno.
Meno uznané v matrike na Slovensku, vedené v rozšírenom kalendári.
Meniny oslavuje 9.10.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popishore