Krstné mená

Zadajte krstné meno alebo jeho časť, alebo prejdite na kalendár mien.

 Hľadať meno:


muži / ženy   muži   ženy

Darata


Meno vedené v kalendári Litvy.
Meniny oslavuje 30.10.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popisDarata


Meno vedené v kalendári Litvy.
Meniny oslavuje 6.2.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popishore