Krstné mená

Zadajte krstné meno alebo jeho časť, alebo prejdite na kalendár mien.

 Hľadať meno:


muži / ženy   muži   ženy

Damjan


Meno vedené v kalendári Chorvátska.
Meniny oslavuje 26.9.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popisDamjan


Meno vedené v kalendári Chorvátska.
Meniny oslavuje 12.4.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popisDamjan


Meno vedené v kalendári Chorvátska.
Meniny oslavuje 12.2.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popishore