Krstné mená

Zadajte krstné meno alebo jeho časť, alebo prejdite na kalendár mien.

 Hľadať meno:


muži / ženy   muži   ženy

Ayuda


Meno vedené v španielskom kalendári.
Meniny oslavuje 2.2.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popishore