Krstné mená

Zadajte krstné meno alebo jeho časť, alebo prejdite na kalendár mien.

 Hľadať meno:


muži / ženy   muži   ženy

Atle


Meno vedené v nórskom kalendári.
Meniny oslavuje 8.4.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popishore