Krstné mená

Zadajte krstné meno alebo jeho časť, alebo prejdite na kalendár mien.

 Hľadať meno:


muži / ženy   muži   ženy

Aniela


Meno vedené v poľskom kalendári.
Meniny oslavuje 31.5.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popisAniela


Meno vedené v poľskom kalendári.
Meniny oslavuje 30.3.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popisAniela


Meno vedené v poľskom kalendári.
Meniny oslavuje 28.3.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popisAniela


Meno vedené v poľskom kalendári.
Meniny oslavuje 27.1.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popisAniela


Meno vedené v poľskom kalendári.
Meniny oslavuje 4.1.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popishore