Krstné mená

Zadajte krstné meno alebo jeho časť, alebo prejdite na kalendár mien.

 Hľadať meno:


muži / ženy   muži   ženy

Amadeus

Chlapčenské krstné meno.
Meno uznané v matrike na Slovensku, vedené v rozšírenom kalendári.
Meniny oslavuje 3.10.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popisAmadeus

Chlapčenské krstné meno.
Meno vedené v nemeckom kalendári.
Meniny oslavuje 30.3.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popisAmadeus

Chlapčenské krstné meno.
Meno vedené v nemeckom kalendári.
Meniny oslavuje 30.8.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popisAmadeus

Chlapčenské krstné meno.
Meno vedené v rakúskom kalendári.
Meniny oslavuje 30.3.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popisAmadeus

Chlapčenské krstné meno.
Meno vedené v kalendári Chorvátska.
Meniny oslavuje 30.3.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popisAmadeus

Chlapčenské krstné meno.
Meno vedené v kalendári Spojených štátov amerických (USA).
Meniny oslavuje 30.3.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popisAmadeusz


Meno vedené v poľskom kalendári.
Meniny oslavuje 27.9.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popishore