Jazyková škola Tvrdošín

Naše kurzy vyučujeme prevažne angličtinu sú vhodné takmer pre každého - pre deti už od 2 rokov, pre školákov, tínedžerov, maturantov, dospelých aj seniorov. Naši lektori sú kvalifikovaní a hoci už majú štúdium na Slovensku aj v zahraničí za sebou, radi sa naďalej vzdelávajú a keďže sú aj kreatívni, neustále vymýšľajú nové hry, spôsoby učenia a učebné pomôcky, ktoré si sami alebo s pomocou detí vyrábajú. Niektorí majú tiež skúsenosti s výučbou angličtiny pre cudzincov v UK. Keďže učenie je pre nich hobby, svoju prácu milujú. Naše hodiny nielen pre deti sú zážitkové, s množstvom hier, pohybových aktivít, pesničiek, básničiek, príbehov, ale aj tvorivej činnosti kreslenie, maľovanie, vyrábanie vecí z papiera a pod. . V skupinách je 3-6 detí/dospelých, je teda možný individuálny prístup učiteľa. Učebné materiály, ktoré používame sú zároveň prípravou na medzinárodné certifikáty podľa Európskeho referenčného rámca pre jazyky úroveň A1-C1 Young Learners English, KET, PET, FCE, CAE . Organizujeme ukážkové hodiny zdarma.

Jazykové kurzy v regióne Tvrdošín
Subjekt je súkromná jazyková škola
Počet rokov praxe: 13
Orientačná cena za vyučovaciu hodinu od 4,- do 10,- €

JazykAkred.Zahr. lektorInd. vyuč.
Anglický jazyknienieáno
Francúzsky jazyknienieáno
Španielsky jazyknienieáno

Jazyková škola Tvrdošín
Meno: Mgr.Tatiana Sivá
amp #8203 Vojtaššáková 642/26
027 44 Tvrdošín
0915 144 120
jstvrdosin@gmail.com
www.facebook.com/pages/Jazyková-škola-Tvrdošín