NATIVE ENGLISH Jazykové centrum Skalica

Kvalitné jazykové kurzy pre každého s najnižšími cenami v regióne s kvalifikovaným rodeným hovorcom a slovenským lektorom na úrovni rodeného hovorcu, preklady, tlmočenie,jazykové pobyty v zahraničí, au-pair a pracovné pobyty

Jazykové kurzy v regióne Skalica
Subjekt je súkromná jazyková škola
Počet rokov praxe: 19
Orientačná cena za vyučovaciu hodinu od 3.00,- do 4.00,- €

JazykAkred.Zahr. lektorInd. vyuč.
Anglický jazykánoánoáno

NATIVE ENGLISH Jazykové centrum Skalica
Meno: Jana Podmajerská
Pod kalváriou 8
909 01 Skalica
0944 225 455
robert@nativeenglish.sk
www.nativeenglish.sk