LITE Anglická škola Banská Bystrica

Hlavným cieľom LITE Anglickej školy® je naučiť študentov predovšetkým plynule hovoriť po anglicky a používať angličtinu v bežnom živote.
Výnimočnosťou LITE Anglickej školy® je organizácia bezplatných UKÁŽKOVÝCH HODÍN pre verejnosť a spoločnosti, kde sa študenti môžu zoznámiť s našou technológiou vyučovania, s podmienkami štúdia a získať vlastnú skúsenosť, ako vyučovanie prebieha.
Kurzy anglického jazyka zamerané na všeobecnú angličtinu sú rozdelené do ôsmich úrovní od úplných začiatočníkov až po pokročilých študentov.
Kurzy obchodnej angličtiny sú určené pre mierne pokročilých a pokročilých študentov.
Ročne absolvuje kurzy angličtiny v LITE Anglickej škole® približne 3000 študentov na celom Slovensku.

Jazykové kurzy v regióne Banská Bystrica
Subjekt je súkromná jazyková škola
Počet rokov praxe: 21
Orientačná cena za vyučovaciu hodinu od 2.65,- do 2.98,- €

JazykAkred.Zahr. lektorInd. vyuč.
Anglický jazyknieánoáno

LITE Anglická škola Banská Bystrica
Meno: Ing. Peter Šturák
Kapitulská 12
974 01 Banská Bystrica
0903 822 975
lite-bb@lite.sk
www.lite.sk