via sapienza, s.r.o.

Vzdelávacia a prekladatežská agentúra - zameranie na úradné preklady a výučbu slovanských jazykov - rusky, požsky, bulharsky, chorvátsky formou prevažne individuálnych kurzov.

Jazykové kurzy v regióne Bratislava
Subjekt je agentúra vzdelávania
Počet rokov praxe: 12
Orientačná cena za vyučovaciu hodinu od 3,- do 15,- €

JazykAkred.Zahr. lektorInd. vyuč.
Anglický jazyknieánoáno
Bulharský jazyknieánoáno
Požský jazyknieánoáno
Ruský jazyknieánoáno
Taliansky jazyknieánoáno
Španielsky jazyknieánoáno

via sapienza, s.r.o.
Meno: A.Olšová
Rajská 4
811 08 Bratislava
0949 534 309
viasapienza@viasapienza.sk
www.viatour.sk