Jazyková škola KRAMÁR

Naša jazyková škola bola založená v r. 1990 a odvtedy sa venujeme výlučne výučbe angličtiny pre všetky vekové kategórie študentov a ich príprave na maturitné, štátnicové a certifikačné skúšky. Výučba konverzácie prostredníctvom britských, amerických, kanadských alebo austrálskych lektorov prebieha od jesene 1996.

Jazykové kurzy v regióne Zlaté Moravce
Subjekt je súkromná jazyková škola
Počet rokov praxe: 33
Orientačná cena za vyučovaciu hodinu od 2,- do 2,- €

JazykAkred.Zahr. lektorInd. vyuč.
Anglický jazyknieánonie

Jazyková škola KRAMÁR
Meno: Ing. Boris Kramár
Sládkovičova 105
953 01 Zlaté Moravce
037/6421856
0905 522 760
kramar@mail.t-com.sk
www.jazykovaskolaKRAMAR.sk