INTERLINGUA, jazykový klub 74, s.r.o.

Zameriavame sa na výučbu pre firmy aj verejnosť. Výučba prebieha v malých skupinách alebo individuálne, čo umožňuje flexibilitu a mnohostranné prispôsobenie sa požiadavkám klienta. Klient si kurz "ušije na mieru", vieme sa mu prispôsobiť v rozsahu či frekvencii výučby, zabezpečení slovenského alebo zahraničného lektora, ako aj v ďalších aspektoch - napr. špeciálnych témach alebo terminológii. Vzdelávanie zabezpečujeme podľa preferencie buď v priestoroch nášho klubu v centre mesta na Dunajskej ulici alebo priamo v priestoroch spoločnosti klienta. V rámci kurzov poskytujeme vstupné testovanie - z dôvodu zaradenia študentov do správnej znalostnej úrovne jazyka, priebežné a výstupné testovanie spolu s hodnotením výučby a možnosťou vydania osvedčení. Sme držiteľom akreditácie MŠ SR pre výučbu všetkých úrovní anglického jazyka a obchodnej angličtiny. Pri výučbe postupujeme podľa štandardov Európskej únie.

Jazykové kurzy v regióne Bratislava
Subjekt je súkromná jazyková škola
Počet rokov praxe: 19
Orientačná cena za vyučovaciu hodinu od 5.70,- do 30.00,- €

JazykAkred.Zahr. lektorInd. vyuč.
Anglický jazykánoánoáno
Francúzsky jazyknieánoáno
Maďarský jazyknienieáno
Nemecký jazyknieánoáno
Ruský jazyknienieáno
Slovenský jazyknieánoáno
Taliansky jazyknieánoáno
Španielsky jazyknieánoáno

INTERLINGUA, jazykový klub 74, s.r.o.
Meno: Mgr. Patrik Ryba
Dunajská 29
811 08 Bratislava
0908 956 573
manager@interlingua74.sk
www.interlingua74.sk