Hello, s. r. o.

Široká ponuka kurzov - skupinové, firemné, detské, individuálne, kurzy obchodnej angličtiny, kurzy so zahraničnými lektormi. Skupinová výučba v anglickej škole Hello je zameraná predovšetkým na komunikáciu, učebný materiál je zostavovaný "na mieru", podľa potrieb študentov. Povedzte nám, o aké témy máte záujem a my ich zaradíme do Vášho študijného plánu, takže študovať budete naozaj to, čo potrebujete. Gramatika je prispôsobená úrovni študenta a výučba spríjemnená o "music and songs", prostredníctvom ktorých si študenti ľahšie zapamätávajú slovné spojenia a gramatiku. Výučba vo firme prebieha podľa dohodnutých podmienok oboch zmluvných strán.

Jazykové kurzy v regióne Prešov
Subjekt je súkromná jazyková škola
Počet rokov praxe: neuvedené
Orientačná cena za vyučovaciu hodinu neuvedená.

JazykAkred.Zahr. lektorInd. vyuč.
Anglický jazykánoánoáno

Hello, s. r. o.
Meno: Marcela Mišová
Levočská 20
080 01 Prešov
0918 533 837
hello@hello-po.sk
www.hello-po.sk