Funny Kids Academy

Funny Kids academy je jazyková škola pre deti vo veku od 2 rokov. Umožňujeme ucelené , systematické a efektívne štúdium anglického jazyka . K vynikajúcim výsledkom dieaa pri štúdiu angličtiny prispievajú nielen osvedčené výukové materiály, malé skupinky max. 6 detí, kvalifikovaní a kreatívni lektori, ale aj príjemné, motivačné a harmonické prostredie. Vyučujeme v priestoroch Funny Kids Academy - súkromá bilingválna materská škola a jasle, kde hlavným vyučovacím jazykom je angličtina. Sme prvým členom asociácie Cambridgeských škôl na Slovensku.

Jazykové kurzy v regióne Prievidza
Subjekt je súkromná jazyková škola
Počet rokov praxe: 16
Orientačná cena za vyučovaciu hodinu od 3.25,- do 3.75,- €

JazykAkred.Zahr. lektorInd. vyuč.
Anglický jazyknieánoánoFunny Kids Academy
Meno: Monika Kupcová
Lúčna 4
97101 Prievidza
0908 405 498
0948 485 852
kids@funnyacademy.sk
www.funnyacademy.sk