Božena Straková - B.S.School

Vzdelávanie detí, mládeže a dospelých, organizovanie verejných a firemných jazykových kurzov.

Jazykové kurzy v regióne Trenčín
Subjekt je súkromná jazyková škola
Počet rokov praxe: 32
Orientačná cena za vyučovaciu hodinu od 11,- do 16,- €

JazykAkred.Zahr. lektorInd. vyuč.
Anglický jazykánoánoáno
Francúzsky jazyknieánoáno
Nemecký jazyknienieáno
Ruský jazyknieánoáno
Taliansky jazyknienieáno
Španielsky jazyknienieánoBožena Straková - B.S.School
Meno: Mgr.Katarína Nováková
Sady Cyrila a metoda 21/16
018 51 Nová Dubnica
0910 930 440
bsschool@bsschool.sk
www.bsschool.sk