PSČ

Pre vyhľadanie PSČ zadajte číslo bez medzier alebo názov obce.

 PSČ:


 
 Pošta/Obec:03803 Sklabiňa pri Martine

Obec/pošta Záborie, oblasť Martin, Slovenská republika

hore

PSČ štátov: SR, ČR, HU, DE, PL, AT, UK