PSČ

Pre vyhžadanie PSČ zadajte číslo bez medzier alebo názov obce.

 PSČ:


 
 Pošta/Obec:34100 Wadowice

Obec/pošta Wadowice, oblas wadowicki, Požsko

39308 Wadowice Górne

Obec/pošta Wadowice Dolne, oblas mielecki, Požsko

39308 Wadowice Górne

Obec/pošta Wadowice Górne, oblas mielecki, Požsko

34100 Wadowice

Obec/pošta Roków, oblas wadowicki, Požsko

34100 Wadowice

Obec/pošta Ponikiew, oblas wadowicki, Požsko

34100 Wadowice

Obec/pošta Zawadka, oblas wadowicki, Požsko

34105 Wadowice

Obec/pošta Wysoka, oblas wadowicki, Požsko

34100 Wadowice

Obec/pošta Klecza Dolna, oblas wadowicki, Požsko

34124 Wadowice

Obec/pošta Klecza Górna, oblas wadowicki, Požsko

34123 Wadowice

Obec/pošta Kaczyna, oblas wadowicki, Požsko

34100 Wadowice

Obec/pošta Gorzeń Górny, oblas wadowicki, Požsko

34105 Wadowice

Obec/pošta Stanisław Górny, oblas wadowicki, Požsko

34100 Wadowice

Obec/pošta Jaroszowice, oblas wadowicki, Požsko

34100 Wadowice

Obec/pošta Gorzeń Dolny, oblas wadowicki, Požsko

34123 Wadowice

Obec/pošta Chocznia, oblas wadowicki, Požsko

34124 Wadowice

Obec/pošta Barwałd Dolny, oblas wadowicki, Požsko

34124 Wadowice

Obec/pošta Barwałd Dolny - Zarębki, oblas wadowicki, Požsko

34103 Wadowice

Obec/pošta Babica, oblas wadowicki, Požsko

39308 Wadowice Górne

Obec/pošta Wampierzów, oblas mielecki, Požsko

39308 Wadowice Górne

Obec/pošta Przebendów, oblas mielecki, Požsko

39308 Wadowice Górne

Obec/pošta Pištkowiec, oblas mielecki, Požsko

39308 Wadowice Górne

Obec/pošta Zabrnie, oblas mielecki, Požsko

39308 Wadowice Górne

Obec/pošta Wola Wadowska, oblas mielecki, Požsko

39308 Wadowice Górne

Obec/pošta Kosówka, oblas mielecki, Požsko

39308 Wadowice Górne

Obec/pošta Kawęczyn, oblas mielecki, Požsko

39308 Wadowice Górne

Obec/pošta Wierzchowiny, oblas mielecki, Požsko

39308 Wadowice Górne

Obec/pošta Grzybów, oblas mielecki, Požsko

39308 Wadowice Górne

Obec/pošta Jamy, oblas mielecki, Požsko

39308 Wadowice Górne

Obec/pošta Izbiska, oblas mielecki, Požsko

hore

PSČ štátov: SR, ČR, HU, DE, PL, AT, UK