PSČ

Pre vyhľadanie PSČ zadajte číslo bez medzier alebo názov obce.

 PSČ:


 
 Pošta/Obec:93587 Santovka

Obec/pošta Santovka, oblasť Levice, Slovenská republika

93587 Santovka

Obec/pošta Bory, oblasť Levice, Slovenská republika

93587 Santovka

Obec/pošta Domadice, oblasť Levice, Slovenská republika

93587 Santovka

Obec/pošta Malinovec, oblasť Levice, Slovenská republika

hore

PSČ štátov: SR, ČR, HU, DE, PL, AT, UK