PSČ

Pre vyhľadanie PSČ zadajte číslo bez medzier alebo názov obce.

 PSČ:


 
 Pošta/Obec:96231 Sliač

Obec/pošta Sampor, oblasť Zvolen, Slovenská republika

hore

PSČ štátov: SR, ČR, HU, DE, PL, AT, UK