PSČ

Pre vyhľadanie PSČ zadajte číslo bez medzier alebo názov obce.

 PSČ:


 
 Pošta/Obec:5025

Obec/pošta Salzburg-Parsch, oblasť Salzburg, Rakúsko

hore

PSČ štátov: SR, ČR, HU, DE, PL, AT, UK