PSČ

Pre vyhľadanie PSČ zadajte číslo bez medzier alebo názov obce.

 PSČ:


 
 Pošta/Obec:98503 České Brezovo

Obec/pošta Salajka, oblasť Poltár, Slovenská republika

hore

PSČ štátov: SR, ČR, HU, DE, PL, AT, UK