PSČ

Pre vyhľadanie PSČ zadajte číslo bez medzier alebo názov obce.

 PSČ:


 
 Pošta/Obec:07203 Rakovec nad Ondavou

Obec/pošta Rakovec nad Ondavou, oblasť Michalovce, Slovenská republika

07203 Rakovec nad Ondavou

Obec/pošta Lučkovce, oblasť Michalovce, Slovenská republika

07203 Rakovec nad Ondavou

Obec/pošta Moravany, oblasť Michalovce, Slovenská republika

hore

PSČ štátov: SR, ČR, HU, DE, PL, AT, UK