PSČ

Pre vyhľadanie PSČ zadajte číslo bez medzier alebo názov obce.

 PSČ:


 
 Pošta/Obec:9321

Obec/pošta Kappel am Krappfeld, oblasť Kärnten, Rakúsko

hore

PSČ štátov: SR, ČR, HU, DE, PL, AT, UK