PSČ

Pre vyhžadanie PSČ zadajte číslo bez medzier alebo názov obce.

 PSČ:


 
 Pošta/Obec:83034 Tršbki Wielkie

Obec/pošta Kaczki, oblas gdański, Požsko

62731 Przykona

Obec/pošta Kaczki Plastowe, oblas turecki, Požsko

62700 Turek

Obec/pošta Kaczki Œrednie, oblas turecki, Požsko

hore

PSČ štátov: SR, ČR, HU, DE, PL, AT, UK