PSČ

Pre vyh¾adanie PSČ zadajte čķslo bez medzier alebo nįzov obce.

 PSČ:


 
 Pošta/Obec:5074 Halinów

Obec/pošta Halinów, oblas miński, Po¾sko

9500 Gostynin

Obec/pošta Halinów, oblas gostyniński, Po¾sko

24204 Wojciechów

Obec/pošta Halinówka, oblas lubelski, Po¾sko

5074 Halinów

Obec/pošta Stary Konik, oblas miński, Po¾sko

5074 Halinów

Obec/pošta œwirówka, oblas miński, Po¾sko

5079 Halinów

Obec/pošta Okuniew, oblas miński, Po¾sko

5079 Halinów

Obec/pošta Zagórze, oblas miński, Po¾sko

5074 Halinów

Obec/pošta Nowy Konik, oblas miński, Po¾sko

5074 Halinów

Obec/pošta Mrowiska, oblas miński, Po¾sko

5079 Halinów

Obec/pošta Micha³ów, oblas miński, Po¾sko

5074 Halinów

Obec/pošta Krzewina, oblas miński, Po¾sko

5074 Halinów

Obec/pošta Kazimierów, oblas miński, Po¾sko

5074 Halinów

Obec/pošta Wielgolas Duchnowski, oblas miński, Po¾sko

5074 Halinów

Obec/pošta Wielgolas Brzeziński - Nowiny za Kolej¹, oblas miński, Po¾sko

5074 Halinów

Obec/pošta Wielgolas Brzeziński, oblas miński, Po¾sko

5074 Halinów

Obec/pošta Józefin, oblas miński, Po¾sko

5071 Halinów

Obec/pošta Grabina, oblas miński, Po¾sko

5074 Halinów

Obec/pošta Królewskie Brzeziny, oblas miński, Po¾sko

5074 Halinów

Obec/pošta Hipolitów, oblas miński, Po¾sko

5071 Halinów

Obec/pošta D³uga Szlachecka, oblas miński, Po¾sko

5074 Halinów

Obec/pošta D³uga Koœcielna, oblas miński, Po¾sko

5074 Halinów

Obec/pošta Desno, oblas miński, Po¾sko

5074 Halinów

Obec/pošta Cisie, oblas miński, Po¾sko

5074 Halinów

Obec/pošta Chobot, oblas miński, Po¾sko

5079 Halinów

Obec/pošta Budziska, oblas miński, Po¾sko

5074 Halinów

Obec/pošta Brzeziny, oblas miński, Po¾sko

hore

PSČ štįtov: SR, ČR, HU, DE, PL, AT, UK