PSČ

Pre vyhľadanie PSČ zadajte číslo bez medzier alebo názov obce.

 PSČ:


 
 Pošta/Obec:6522 Gara

Obec/pošta Gara, Maďarsko

3067 Garáb

Obec/pošta Garáb, Maďarsko

8747 Garabonc

Obec/pošta Garabonc, Maďarsko

3873 Garadna

Obec/pošta Garadna, Maďarsko

hore

PSČ štátov: SR, ČR, HU, DE, PL, AT, UK