PSČ

Pre vyhľadanie PSČ zadajte číslo bez medzier alebo názov obce.

 PSČ:


 
 Pošta/Obec:95606 Šalgovce

Obec/pošta Ardanovce, oblasť Topoľčany, Slovenská republika

hore

PSČ štátov: SR, ČR, HU, DE, PL, AT, UK