PSČ

Pre vyhľadanie PSČ zadajte číslo bez medzier alebo názov obce.

 PSČ:


 
 Pošta/Obec:06543 Orlov nad Popradom

Obec/pošta Andrejovka, oblasť Stará Ľubovňa, Slovenská republika

hore

PSČ štátov: SR, ČR, HU, DE, PL, AT, UK