PSČ

Pre vyhľadanie PSČ zadajte číslo bez medzier alebo názov obce.

 PSČ:


 
 Pošta/Obec:92224 Amberg

Obec/pošta Amberg, Stadt, oblasť Bayern, Nemecko

hore

PSČ štátov: SR, ČR, HU, DE, PL, AT, UK