PSČ

Pre vyhľadanie PSČ zadajte číslo bez medzier alebo názov obce.

 PSČ:


 
 Pošta/Obec:3804

Obec/pošta Allentsteig, oblasť Niederösterreich, Rakúsko

hore

PSČ štátov: SR, ČR, HU, DE, PL, AT, UK