PSČ

Pre vyhľadanie PSČ zadajte číslo bez medzier alebo názov obce.

 PSČ:


 
 Pošta/Obec:95134 Báb

Obec/pošta Alexandrov Dvor, oblasť Nitra, Slovenská republika

hore

PSČ štátov: SR, ČR, HU, DE, PL, AT, UK