PSČ

Pre vyhľadanie PSČ zadajte číslo bez medzier alebo názov obce.

 PSČ:


 
 Pošta/Obec:8623

Obec/pošta Aflenz Kurort, oblasť Steiermark, Rakúsko

hore

PSČ štátov: SR, ČR, HU, DE, PL, AT, UK