PSČ

Pre vyhľadanie PSČ zadajte číslo bez medzier alebo názov obce.

 PSČ:


 
 Pošta/Obec:5342

Obec/pošta Abersee, oblasť Salzburg, Rakúsko

hore

PSČ štátov: SR, ČR, HU, DE, PL, AT, UK